Materiały do wykorzystania w przekazach medialnych:

  • Maj Syty Fest – info prasowe 1 – pdf – KLIKNIJ 
  • Maj Syty Fest – opis 1 – pdf – KLIKNIJ 
  • Maj Syty Fest – bio zespołów – pdf – KLIKNIJ 
  • logotyp krzywe – KLIKNIJ
  • zestawy grafik – KLIKNIJ 


Kontakt dla mediów:

  • Przemysław Rybicki – p.rybicki@um.skierniewice.pl
  • Dawid Szymczak – d.szymczak@um.skierniewice.pl